גן בוטני

גן בוטני

גן בוטני לצמחי מים וביצה באגמון החולה-קק"ל

משעולי הגן ובריכות המים שבו, מזמינים אתכם לחוויה בעולם של בתי גידול לחים, המשחזרים את המערכת הטבעית של עמק החולה.
בין מקווי המים והגדות מתגלים, בצורת הצימוח הייחודית להם, כ 100 מינים שונים של צמחי ביצה ומים, הפותחים צוהר לעולם מופלא של יחסי הצמחים עם המים ויחסם עם חקרים וציפורים.
הגן, ששטחו כ 30 דונם, הוקם ע"י קרן קימת לישראל בשנת 2009 כחלק מפרויקט שיקום אדמות הכבול בעמק החולה. מטרתו שימור הצמחייה הייחודית, אשר התקיימה בתקופת אגם החולה וביצותיו וגן מקלט לצמחים נדירים, אשר חלקם מוגדרים בסכנת הכחדה.
בנוסף, הגן מהווה כלי לימודי, מחקרי וחינוכי בו מתקיימים סיורים וסדנאות ונערכים בו מחקרים ותצפיות.